Asociacija "Švenčionių miesto vietos veiklos grupė"

Projektas  “Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. įgyvendinimo administravimas” Švenčionių miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m.

 

VPS 2016-2022 m.
Svencioniu_VPS.pdf (674.02KB)
VPS 2016-2022 m.
Svencioniu_VPS.pdf (674.02KB)

 


Švenčionių miesto vietos plėtros strategija numato:

  • Skatinti verslo plėtrą ir didinti gyventojų įsidarbinimo galimybes Švenčionių mieste.
  • Didinti asmenų, patiriančių socialinę atskirtį, integraciją išplečiant socialinių ir kitų paslaugų plėtrą Švenčionių mieste.
_______________________________________________________________________________________________
2021-06-08  Asociacija "Švenčionių miesto vietos veiklos grupė" inicijuoja Vietos plėtros strategijos keitimą, kuriame atsisakoma veiksmo, susijusio su pabėgėliais (2.2.2. veiksmas "Labiausiai socialiai pažeidžiamų asmenų (pvz., imigrantai, pabėgėliai, buvę nuteistieji) integracijos projektų įgyvendinimas"). Turinčius pastabų ar pasiūlymų dėl tokio keitimo prašome susisiekti su VVG el.paštu <svencioniumiestovvg@gmail.com> arba tel. 867170212, 867840050.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos

VPS ataskaita už 2016 m.
VPS ataskaita_2016
VPS_ataskaita_1.pdf (453.15KB)
VPS ataskaita_2016
VPS_ataskaita_1.pdf (453.15KB)

 

 

VPS ataskaitos tvirtinimo protokolas
VS_protokolas ataskaitos tvirt.pdf (44.88KB)
VPS ataskaitos tvirtinimo protokolas
VS_protokolas ataskaitos tvirt.pdf (44.88KB)

                                                    VPS ataskaita už 2017 m. 

 

 

VPS_2017.pdf (465.23KB)
VPS_2017.pdf (465.23KB)

                                                              VPS ataskaita už 2018 m.

VPS_2018 .docx (54.4KB)
VPS_2018 .docx (54.4KB)

 

 


                                                           VPS ataskaita už 2019 m.

VPS_2019.pdf (1.7MB)
VPS_2019.pdf (1.7MB)

 

 

 


                               VPS ataskaita už 2020 m.

VPS_2020.pdf (1.52MB)
VPS_2020.pdf (1.52MB)


Protokolas.pdf (56.95KB)
Protokolas.pdf (56.95KB)


                           

                                                       VPS ataskaita už 2021 m.  

------------------------------------------------

KVIETIMAS Nr.3

 1.1.1. veiksmas. Vykdyti Švenčionių miesto gyventojų (darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų bei kitų darbingų gyventojų, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; verslininkų, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose) konsultacijas verslo steigimo bei vystymo klausimais.

 


1.1.2. veiksmas. Vykdyti neformalaus mokymo programas Švenčionių miesto gyventojų (darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų (išskyrus teritorinėse darbo biržose bedarbiais registruotus asmenis) bei kitų darbingų gyventojų, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; verslininkų, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose) verslumo įgūdžiams didinti, siekiant sumažinti jų nedarbo lygį.

 

  


----------------------------------------------------------------------------------------------------

KVIETIMAS Nr,2


 

Kvietimas 2
Kvietimas2_1.1.1docx (20.55KB)
Kvietimas 2
Kvietimas2_1.1.1docx (20.55KB)
                                                            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KVIETIMAS Nr.1