Asociacija "Švenčionių miesto vietos veiklos grupė"

Projektas  “Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. įgyvendinimo administravimas” Čia rasite visą naujausią  ir aktualią informaciją apie mūsų organizaciją, misiją ir veiklą.
Mūsų partneris:

  Atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Asociacijos “Švenčionių miesto vietos veiklos grupė” darbuotojos savo darbą iki tol, kol tęsis karantinas, organizuoja nuotoliniu būdu.

Visi pareiškėjai, projektų vykdytojai ir kiti interesantai  konsultuojami telefonu bei kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Dėl visų iškylančių klausimų skambinkite ir rašykite individualiai.

Dėl įgyvendinamų projektų veiklų stabdymo rekomenduojame vadovautis bendrais Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimais ir rekomendacijomis.

Tikimės visų tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo! 

Kontaktai:

Asociacija "Švenčionių miesto vietos veiklos grupė"

Kodas 304075900

Adresas: Vilniaus g.19 Švenčionys

svencioniumiestovvg@gmail.com

Pirmininkė Violeta Čepukova

tel. 8 671 70212

 Projekto vadovė Vida Rutkovskienė

tel. 8 678 40050

Administratorė Birutė Borovikienė

tel. 8 610 42645

 

 

 Norite tapti VVG nariu?

Švenčionių miesto VVG nariais gali tapti juridiniai asmenys, kurių buveinė registruota ir veikla vykdoma Švenčionių mieste.

Prašymus tapti Švenčionių miesto VVG nariais su žemiau nurodytais priedais prašome teikti Švenčionių miesto VVG pirmininkui adresu Vilniaus g. 19 Švenčionys arba siųsti el. p.: svencioniumiestovvg@gmail.com.

 Kartu būtina pridėti:

-   juridinio asmens aukščiausio valdymo organo sprendimo tapti Asociacijos "Švenčionių miesto vietos veiklos grupė"  nariu ir atstovo delegavimo pagrindą patvirtinantį dokumentą (visuotinio narių/kolegialaus valdymo organo susirinkimo protokolą/protokolo išrašą, akcininkų sprendimą ir pan.)

juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;

-       juridinio asmens įstatų kopiją. 

Prašymas tapti VVG nariu
Prašymas tapti VVG nariu.docx (15.99KB)
Prašymas tapti VVG nariu
Prašymas tapti VVG nariu.docx (15.99KB)