VVG atliko vietos plėtros strategijos korekcijas

Švenčionių miesto vietos veiklos grupė atliko parengtos „Švenčionių miesto 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos“ korekcijas pagal naujai patvirtintas LR Vidaus reikalų ministerijos gaires. Su naujos strategijos projektu galite susipažinti Švenčionių miesto vietos veiklos grupės interneto svetainėje ir pastabas teikti iki 2023 metų gruodžio 7 dienos 14 val. el. paštu: svencioniumiestovvg@gmail.com.

Švenčionių 2023-2027 VPS_red