Valdybos nariai

Vietos valdžios atstovai:

  • Vaida Babrauskienė
  • Arūnas Čenkus
  • Violeta Čepukova

Verslo atstovai

  • Jolita Masevičienė
  • Kęstutis Savickas
  • Aušra Šinkūnienė

NVO atstovai

  • Dainius Juodgudis
  • Vaidas Petkevičius
  • Andrius Urbanavičius

/2019-10-23 Visuotinio narių susirinkimo protokolas Nr.VSA-7/