Valdybos nariai

Vietos valdžios atstovai:

  • Ina Sinienė
  • Inga Varnienė
  • Ingrida Vaitkevičiūtė

Verslo atstovai

  • Darius Masevičius
  • Diana Ivanova
  • Jonas Gaškauskas

NVO atstovai

  • Virginijus Mažuto
  • Augustinas Juodgudis
  • Ričardas Žižius

/2023-03-31 Visuotinio narių susirinkimo protokolas Nr.VSA-2/