Priėmimo į VVG tvarka

Švenčionių miesto VVG nariais gali tapti juridiniai asmenys, kurių buveinė registruota ir veikla vykdoma Švenčionių mieste.

Prašymus tapti Švenčionių miesto VVG nariais su žemiau nurodytais priedais prašome teikti Švenčionių miesto VVG pirmininkui adresu Vilniaus g. 19 Švenčionys arba siųsti el. p.: svencioniumiestovvg@gmail.com

Kartu būtina pridėti:

  • juridinio asmens aukščiausio valdymo organo sprendimo tapti Asociacijos „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė”  nariu ir atstovo delegavimo pagrindą patvirtinantį dokumentą (visuotinio narių/kolegialaus valdymo organo susirinkimo protokolą/protokolo išrašą, akcininkų sprendimą ir pan.)
  • juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;
  • juridinio asmens įstatų kopiją.

Prašymas tapti VVG nariu.