Mokymai Švenčionių miesto vietos veiklos grupės valdymo organų nariams

Kada: 2019 m. liepos 11 dieną nuo 9:00 iki 16:15 val.

Kur: VVG patalpose adresu Stoties g. 4, Švenčionys.

Lektorius: Mindaugas Kuliavas.

Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos remiami veiksmai, paramos sumos ir intensyvumas, numatomi pasiekti rodikliai;

remiamos veiklos, tikslinės grupės, tinkamos ir netinkamos išlaidos; projektinių pasiūlymų teikimas, vertinimas ir atranka.