MOKYMAI vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjų ir vykdytojų atstovams pagal veiksmus

2.1.1. veiksmas. Geresnių esamų socialinių paslaugų, atitinkančių gyventojų poreikius, teikimas. veiksmas. 

2.1.2. veiksmas. Naujų socialinių paslaugų paketo kūrimas, vystymas ir teikimas.

2.1.3. veiksmas.  Socialinę atskirtį patiriančių Švenčionių miesto gyventojų informavimas apie teikiamas socialines paslaugas.

2.2.1. veiksmas. Sociokultūrinių veiklų įtraukiant socialiai pažeidžiamus gyventojus organizavimas bendradarbiaujant su Švenčionių rajono VVG.

2.2.2. veiksmas. Labiausiai socialiai pažeidžiamų asmenų (pvz. imigrantai, pabėgėliai, buvę nuteistieji) integracijos projektų įgyvendinimas.

Mokymų trukmė – 8 ak. val.  Mokymai vyks 2017 m. gegužės 9 ir 10  d. nuo 9:00 val.

Vieta: Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ mokymų klasė   Stoties g. 4, Švenčionys