Suteikti žinias ir gebėjimus, būtinus paruošti kokybišką projektinį pasiūlymą

1.1.1. veiksmas. Vykdyti Švenčionių miesto gyventojų (darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų bei kitų darbingų gyventojų, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; verslininkų, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose) konsultacijas verslo steigimo bei vystymo klausimais.

1.1.2. veiksmas. Vykdyti neformalaus mokymo programas Švenčionių miesto gyventojų (darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų bei kitų darbingų gyventojų, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; verslininkų, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose) verslumo įgūdžiams didinti, siekiant sumažinti jų nedarbo lygį.

1.1.3. veiksmas. Verslui pradėti reikalingų priemonių suteikimas.

1.2.1. veiksmas. Profesinio konsultavimo ar perkvalifikavimo veiklų organizavimas, skirtų darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų ižimtumui skatinti.

1.2.2. veiksmas. Įdarbinimo paslaugų įskaitant pirminį pasirinkimą, darbo pakeitimą arba įdarbinimą po ilgos pertraukos organizavimas darbingiems bedarbiams ir neaktyviems gyventojams.

1.2.3. veiksmas. Darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų  darbinių įgūdžių įgijimo darbo vietoje rėmimas.

Mokymų trukmė – 8 ak. val.            Mokymai vyks 2017 m. gegužės 4 ir 5  d. nuo 9.00 val.

 Vieta: Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ mokymų klasė   Stoties g. 4, Švenčionys