Stabdoma strategijų atranka

Stabdoma pateiktų strategijų vertinimas ir atranka !!!

Rugsėjo 7 d. paskelbtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-586 „Dėl Vidaus reikalų ministro 2023 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-107 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios nustatymo ” pripažinimo netekusiu galios”. Artimiausiu metu Ministerija planuoja koreguoti vietos plėtros strategijų atranką reglamentuojančius dokumentus ir skelbti naują kvietimą teikti vietos plėtros strategijas Ministerijai.